บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

(คลิกข้อความสีเหลืองเพื่ออ่านรายละเอียด  ตามการเชื่อมโยงหลายมิติ)

โรคทางจิตเวช                                   

โรคเครียด /โรคจิต  / โรคประสาท,โรคกังวล / โรคกลัว / โรคอารมณ์แปรปรวน,โรคมาเนีย-ซึมเศร้า               

โรคสมองเสื่อม  โรคปัญญาอ่อน                                                                        

โรคติดสารเสพติด   ติดอ่าง

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ                                         

โรคสมาธิสั้น   หนังสือสุขใจกับเด็กสมาธิสั้น (ใหม่)                                                    

โรคติดการพนัน / ภาวะการปรับตัวผิดปกติ 

ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย

ปัญหาทางจิตใจจากสึนามิ (ใหม่) : คู่มือปฏิบัติสำหรับครูอาจารย์   คำแนะนำในการช่วยเหลือนักเรียนที่ยังมีความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย การอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอาการที่เกิดขึ้นหลังสึนามิ   ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย(PTSD)      การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหลังภัยสึนามิ   การให้คำปรึกษาเด็กที่ประสบภัยพิบัติ  การช่วยเหลือเวลาเด็กกลัวและหลีกเลี่ยงสถานการณ์  ภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย  คู่มือแพทย์    การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม

การป้องกันและช่วยเหลือเด็กติดเกม   (ใหม่)

การช่วยกันป้องกันการฆ่าตัวตาย (ใหม่)                                     

ปัญหาทางสุขภาพจิต

ขาดความมั่นใจตนเอง/ปํญหาครอบครัว / ปัญหาการเรียน/ การส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน/ ปัญหาการนอน /

ปัญหาทางเพศ   ปัญหาเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ

 

ความรู้อื่นๆ

ขภาพจิต  อี.คิว. ความฉลาดทางอารมณ์  การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ(ใหม่)

จิตวิทยา/การทดสอบทางจิตวิทยา

คลินิคจิตเวช/สถานที่ให้บริการทางจิตเวช/ สถานที่บำบัดผู้ใช้สารเสพติด

ปัญหา/ ปัญหาที่มีผู้สงสัยสอบถามบ่อยๆ/ ปัญหาของเด็กในปัจจุบันที่พบได้บ่อย / ปัญหาพฤติกรรมเด็ก/ปัญหาวัยรุ่น

จิตวิทยาวัยรุ่น/ การให้ความรู้ทางเพศแก่วัยรุ่น

การสอนเพศศึกษา  ตามพัฒนาการทางเพศ  พัฒนาการทางเพศ และปัญหาทางเพศในเด็กและวัยรุ่น

การรักษาทางจิตใจ/การฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

เครียด  คลายเครียดจากการทำงาน   ความเครียดในนักกีฬา

/ คุณสมบัติของเด็กที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต

วัยรุ่น  พัฒนาการวัยรุ่น  ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น    การให้คำปรึกษาวัยรุ่น   พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

ครอบครัว  ครอบครัวไทย ใจเต็มร้อย 

สุขภาพจิตโรงเรียน  จิตเวชศาสตร์ชุมชน ในเด็กและวัยรุ่น

คู่มือสำหรับการช่วยเหลือ

คู่มือแพทย์ ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย(PTSD)  คู่มือปฏิบัติสำหรับครูอาจารย์(PTSD)

คู่มือ กลุ่มบำบัดแบบช่วยเหลือกันเอง สำหรับพ่อแม่เด็กติดเกม

คู่มือ กลุ่มบำบัดแบบช่วยเหลือกันเอง(ใหม่)

กลุ่มบำบัดแบบช่วยเหลือกันเอง(ใหม่)

กลุ่มบำบัดในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน(ใหม่)

หนังสือสุขใจกับเด็กสมาธิสั้น   คู่มือพ่อแม่และครู 

 ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข

เครื่องมือ

แบบสอบถาม  สำหรับคัดกรอง  ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (PTSD)

แบบบันทึกการสังเกตการณ์การให้คำปรึกษาศิริราช

การสัมภาษณ์วัยรุ่น(ใหม่)

แบบประเมินตนเอง  พฤติกรรมสุขภาพจิตดี(ใหม่)

 

(คลิกข้อความสีเหลืองเพื่อติดตามรายละเอียดตามการเชื่อมโยงหลายมิติ)

  
  
  
    
  
  

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50