บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

โรคจิต

(Psychosis)

นพ.พนม  เกตุมาน

คำจำกัดความ

  โรคจิต คือโรคที่ผู้ป่วยมีอาการไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง 

อาการ

1. ความคิดผิดปกติ

     เนื้อหาของความคิดผิดปกติได้แก่ คิดหวาดระแวง คิดว่ามีคนจะทำร้าย มีคนควบคุมความคิดของตนเอง เชื่อว่าตนมีอำนาจพิเศษ  เชื่อว่าอวัยวะของตนเองผิดปกติ

    รูปแบบของความคิดผิดปกติ   ความคิดไม่ต่อเนื่อง  คิดไม่เป็นเหตุผล   ความคิดขาดหาย

2. การรับรู้ผิดปกติ  มีอาการหูแว่ว  เห็นภาพหลอน

3. การกระทำผิดปกติ  ตามความคิด และการรับรู้ที่ผิดปกติ เช่น พูดคนเดียว  ทำร้ายคนอื่น

4. ไม่รู้ตัวเองว่าผิดปกติ  ไม่ต้องการการรักษา

การดำเนินของโรค

   การเกิดโรคขึ้นกับประเภทของโรคจิต

ประเภทของโรคจิต

1. โรคจิตเภท (Schizophrenia เป็นโรคจิตที่พบบ่อยที่สุด  พบตั้งแต่อายุน้อย หลังวัยรุ่นหรือในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

2.  โรคระแวง (Delusional Disorder มีอาการเด่นคือมีความเชื่อผิด หลงผิด โดยที่การดำเนินชีวิตอื่นมักปกติ

3.  โรคจิตจากโรคทางกาย (Organic Mental Disorder with Psychosis)  เกิดอาการทางจิตทุกรูปแบบ  โดยมีสาเหตุจากโรคทางกาย  เช่น โรคมาเลเรียขึ้นสมอง จะมีอาการเพ้อคลั่ง จากอาการของโรคมาเลเรีย  หรือโรคจิตจากฤทธิ์ของยาบ้า  เป็นต้น

4.  โรคจิตจากภาวะเครียดรุนแรง (Brief Reactive Psychosis)  เกิดหลังจากภาวะกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง

การรักษา

1. การใช้ยา ยาต้านโรคจิต (Antipsychotic drugs) ปัจจุบันมีมากมาย  มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงต่ำ แพทย์จะให้กินยานี้ต่อเนื่องนาน  ไม่ควรหยุดยาก่อนที่แพทย์จะสั่ง

2. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม  การให้คำแนะนำครอบครัว การปรับเปลี่ยนการทำงาน

3. การรักษาแบบจิตบำบัด และพฤติกรรมบำบัด

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50