บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

ติดอ่าง

(Stuttering)

ผศ.นพ.พนม เกตุมาน

    โรคติดอ่างเป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่เด็ก  อาจเป็นต่อเนื่องไปจนโต ทำให้เกิดปมด้อย ไม่มั่นใจในตนเอง ดังนั้น เมื่อพบว่าเด็กมีอาการติดอ่าง ควรรักษาตั้งแต่ต้น

อาการ

   การพูดขาดความต่อเนื่อง ติดๆขัดๆ  อาจติดในคำแรกๆ  หรือเป็นเฉพาะบางคำ บางทีมีการนำคำบางคำมาใช้แทนคำที่พูดไม่ได้  มีการออกเสียงหรือพยางค์ซ้ำๆ  ลากเสียงยาวๆ มีคำแทรกบ่อยๆ เช่น เอ้อ อ้า พุดขาดเป็นห้วงๆ มีการหยุดภายในคำ หยุดพูดเป็นพักๆ   อาการมักสัมพันธ์กับความเครียดหรือสภาวการณ์ที่พูด  อาการอาจไม่เกิดเมื่ออ่านออกเสียง  ร้องเพลง  พูดคนเดียว หรือพูดกับสัตว์เลี้ยง

อุบัติการณ์

    ความชุกของโรคนี้ในวัยเด็ก ร้อยละ 1  ในวัยรุ่นพบร้อยละ 0.8

    ชายพบบ่อยกว่าหญิง อัตราส่วน ชายต่อหญิง เท่ากับ 3 ต่อ 1

การดำเนินของโรค

   มักเริ่มเป็นตั้งแต่เด็ก  อายุ 2-7 ขวบ (ส่วนใหญ่พบเริ่มอายุ 5 ขวบ) ในระยะเวลาที่เด็กเริ่มหัดพูด บางคนเป็นชั่วคราวแล้วหายไปได้เอง ร้อยละ 60 หายเองก่อนอายุ 16 บางคนเป็นต่อเนื่องจนโต จะรักษายาก  แรกๆที่เป็นผู้ป่วยอาจไม่รู้ตัว แต่ต่อมาผู้ป่วยจะอายและพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องพูด เช่นการรับโทรศัพท์ หรือหลบเลี่ยงการพูดหน้าชุมชน  ถ้าจะพูดจะเกิดความเครียด อาการอาจทำให้เสียหน้าที่การงาน

สาเหตุ

    พบว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมในโรคนี้

การรักษา

   ไม่มียารักษาโรคนี้โดยตรง  การรักษาใช้หลายวิธีประกอบกัน ได้แก่

   พฤติกรรมบำบัด

   วจีบำบัด

   การผ่อนคลายความเครียด

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50