บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

ปัญหาวัยรุ่น

ผศ.นพ.พนม เกตุมาน

1. ปัญหาทางเพศ

     ปัญหาทางเพศ เช่นการมีแฟนในวัยเรียน การมีเพื่อนต่างเพศไม่เหมาะสม การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การทำแท้ง การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ความเบี่ยงเบนทางเพศหรือรักร่วมเพศ เป็นต้น

2. การใช้โทรศัพท์-อินเตอร์เน็ตนาน

3. ดื้อ, เกเร, ก้าวร้าว

4. ใช้สารเสพติด

5. ไม่ตั้งใจเรียน

6.  หนีเรียน, หนีออกจากบ้าน

7.  อ้วน

8.  คบเพื่อนต่างเพศ, มีแฟน

9.  ขาดความรับผิดชอบ

10. ขโมย,พูดปด

11. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และวัยรุ่น

12. อารมณ์หงุดหงิด ขึ้นๆลงๆ

13. การพนัน

 

การดูแลวัยรุ่น

 

 

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50