บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

ปัญหาการเรียน

(Learning Problems)

ผศ.นพ.พนม  เกตุมาน

    ปัญหาการเรียนในเด็ก  เป็นปัญหาที่พ่อแม่นำมาปรึกษาบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่ง  เนื่องจากการแข่งขันทางการเรียนที่มีมากในปัจจุบัน  เด็กที่มีปัญหาการเรียนมักจะเกิดปัญหาพฤติกรรมอื่นตามมา เช่น เกเร ก้าวร้าว ดื้อ ซน เครียด  วิตกกังวล  หงุดหงิด คบเพื่อนไม่ดี  หนีเรียน หนีเที่ยว  ปัญหาทางเพศ  และการใช้สารเสพติด  ซึ่งเกิดจากความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเองที่ตามมาจากการขาดความสำเร็จในการเรียน  การถูกตำหนิจากพ่อแม่  ความรู้สึกตนเองล้มเหลว และขาดความภาคภูมิใจในตนเอง  ทำให้เป็นปัญหาอารมณ์และกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพ การหาสาเหตุของปัญหาควรรีบทำเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมอื่นๆที่จะเกิดตามมาได้

  อาการ

   ผลการเรียนต่ำ

   สาเหตุ

     1.  ปัญหาสติปัญญา  เด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ  จะไม่สามารถเรียนรู้ แก้ไขปัญหาได้เท่าเทียมผู้อื่นที่อยู่ในวัยเดียวกัน  ผลการเรียนมักอ่อนมาตั้งแต่เด็ก ในวัยก่อนเรียนมักมีประวัติพัฒนาการช้าทุกด้าน 

     2.  โรคสมาธิสั้น  การเรียนรู้ที่ได้ผล จำเป็นต้องอาศัยสมาธิ  ให้จดจ่ออยู่กับการเรียน  เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะไม่สามารถตั้งใจเรียนได้  วอกแวก  เหม่อลอย  ถึงจะมีระดับสติปัญญาดี  แต่ไม่สามารถใช้ความสามารถทางสมองได้เต็มที่  ผลการเรียนมักจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเสมอ

     3.   ปัญหาบุคลิกภาพ  เด็กที่เอาแต่ใจตนเอง  ติดสบาย  พ่อแม่ช่วยเหลือมากเกินไป  มักจะขาดความอดทน  ไม่ต่อสู้ปัญหา หนี หรือหลบเลี่ยงปัญหาอยู่เสมอ  เมื่อต้องเจอปัญหาอุปสรรคในการเรียนบ้างก็จะไม่สู้ ไม่ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

     4.  ปัญหาความเครียด หรือโรคกังวลในวัยเด็ก  เด็กที่ชีวิตต้องเผชิญความเครียด ความวิตกกังวลมากๆในชีวิต(เช่นปัญหาภายในครอบครัว)  หรือเด็กที่มีพื้นอารมณ์เครียดง่าย  กังวลง่าย  มักจะไม่สามารถเรียนได้ดี  เนื่องจากมีอาการของความเครียด  ย้ำคิดย้ำทำ คิดวนเวียน กลัว คอยรบกวนอยู่เสมอ  ทำให้ขาดสมาธิ

     5.  อาการซึมเศร้า หรือโรคซึมเศร้าในวัยเด็ก  มักเป็นผลจากสิ่งแวดล้อมหรือครอบครัวนั่นเอง  ชีวิตที่ขาดความสุข  ความมั่นคงในอารมณ์  หรือมีการสูญเสียพ่อแม่  มักเป็นสาเหตุกระตุ้นให้เกิดอาการซึมเศร้าในเด็กได้ง่าย  ในวัยรุ่น  อาการซึมเศร้ามักพบได้บ่อยๆ  เนื่องจากอารมณ์วัยรุ่นมีความแปรปรวนมากอยู่แล้ว  และมักมีเรื่องกระทบจิตใจได้ง่าย  การปรับตัวที่ไม่ดีเป็นสาเหตุของความเครียดในวัยรุ่นได้ง่าย

     6.  ปัญหาการเรียนเฉพาะด้าน  เช่น การอ่าน  การเขียน

     7.  การขาดแรงจูงใจที่ดี 

     8.  การขาดการสนับสนุนส่งเสริม 

การรักษา

     การรักษาควรแก้ไขที่สาเหตุโดยตรง  อาจมีการตรวจประเมินเพิ่มเติม  เช่น การทดสอบทางจิตวิทยา  การวัดระดับสติปัญญา  การรับรู้ทางสายตาและหู 

    1. การฝึกฝนอบรมเพิ่มรายบุคคลและ/หรือแบบกลุ่ม 

    2. การส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านพร้อมกัน

    3. การเรียนโดยแผนการเรียนรายบุคคล (Individual Educational Program)

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50