บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

โรคประสาท

(Neurosis)

นพ.พนม  เกตุมาน

     โรคประสาทคือโรคที่มีอาการเครียดวิตกกังวลง่าย เป็นอาการเด่น  ผู้ป่วยโรคนี้จะรู้ตัวเองว่าผิดปกติ และอยากรักษาให้หาย  อาการมักเกิดตั้งแต่อายุน้อย  การดำเนินของโรคเรื้อรัง

อาการ

1. อารมณ์เครียด วิตกกังวลเกินกว่าปกติ

2. อาการของระบบประสาทอัตโนมัติ ทำงานมากกว่าปกติ  มีอาการ ใจเต้น ใจสั่น แน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ปัสสาวะบ่อย

3.  อาการของระบบกล้ามเนื้อ  มือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก-เกร็ง  ปวดกล้ามเนื้อ  ปวดหัวเหมือนถูกบีบ

4. ความคิดซ้ำซากวนเวียน  คิดในทางร้าย มองโลกในแง่ร้าย  กลัวล่วงหน้า กลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัว

ประเภทของโรคประสาท

1. โรคประสาทวิตกกังวล  (Anxiety Neurosis)

2.  โรคประสาทซึมเศร้า (Depressive Neurosis)

การดำเนินของโรค

   โรคนี้มักเป็นตั้งแต่อายุน้อย  เรื้อรังต่อเนื่องไปตลอดชีวิต  ถ้าไม่ได้รับการรักษา

การรักษา

1. การใช้ยา  เพื่อลดอาการในระยะแรก ยาที่ใช้เป็นยาในกลุ่มยาลดความวิตกกังวล หรือยาคลายเครียด ยานอนหลับ

2. การรักษาทางจิตใจ  มีหลายวิธี ได้แก่

   จิตบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจตนเอง  ยอมรับในปัญหาของตน และมีการเปลี่ยนแปลงในตนเอง เพื่อให้ไม่เกิดความเครียด

   พฤติกรรมบำบัด  ฝึกให้รู้จักการจัดการกับความเครียด   การคลายความเครียดด้วยตนเอง  การลดอาการทางร่างกายจากความเครียด

   การบำบัดทางความคิด  ฝึกให้รู้จักคิดดี คิดเป็น  มองโลกในแง่ดี  ไม่กังวลล่วงหน้าเกินกว่าเหตุ  ตั้งเป้าหมายในชีวิตที่เป็นจริง

   ไบโอฟีดแบ็ค  เป็นการฝึกให้หาวิธีผ่อนคลายตนเอง  โดยมีการรับรู้ได้ตลอดเวลาถึงระดับความเครียดของตนเอง

3.การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

    จัดสิ่งแวดล้อมให้ผ่อนคลาย  ไม่เร่งรีบเกินไป  จัดงานให้พอสมควรไม่มากเกินกำลัง  มีธรรมชาติแวดล้อม  แบ่งเวลาให้มีการผ่อนคลาย  มีกิจกรรมสนุกสนานสลับ  มีการพักผ่อนเพียงพอ

การป้องกัน

1. การเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการดี  ไม่ปกป้องจนเกินไป  หรือ  ปล่อยให้เด็กเผชิญความเครียดรุนแรงเกินไป

2. การฝึกเด็กให้เผชิญปัญหาตามวัยอันควร

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50