บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

 

แบบสอบถาม  สำหรับคัดกรอง  ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (PTSD)

ผู้ที่ต้องการนำไปใช้กรุณาปรึกษา  นพ  พนม  เกตุมาน  หรือ  นพ  ณัทธร  พิทย์รัตน์เสถียร

 

แบบสอบถามผลกระทบจากเหตุการณ์ต่อเด็ก

Revised Child Impact of Events Scale

 

 

ข้อความต่อไปนี้รวบรวมมาจากผู้ประสบเหตุการณ์รุนแรงในชีวิต  โปรดอ่านและเลือกว่าข้อความในแต่ละข้อนั้นตรงกับประสบการณ์ของตัวหนูในรอบ 7 วันที่ผ่านมาขนาดไหน  ถ้าข้อนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวให้เลือกช่อง “ไม่เลย”

 

รหัส......................................................................................วันที่ ...........................................

 

 

 

 

 

 

ไม่เลย

 

นาน ๆ ครั้ง

 

บางครั้ง

 

บ่อย ๆ

 

I

A

H

 

1. หนูนึกถึงเหตุการณ์นั้นแม้ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจหรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หนูพยายามลบเหตุการณ์นั้นจากความทรงจำหรือไม่? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หนูมีความยากลำบากในการตั้งสมาธิหรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. หนูเกิดความรู้สึกอันรุนแรงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเป็นพัก ๆ หรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. หนูสะดุ้งตกใจง่ายหรือรู้สึกวิตกกังวลมากกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์นั้น 

    หรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. หนูพยายามอยู่ห่างจากสิ่งที่ทำให้นึกถึงมัน (เช่นสถานที่หรือ

    สถานการณ์) หรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. หนูพยายามที่จะไม่พูดถึงเหตุการณ์นั้นหรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. มีภาพที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นผุดขึ้นในใจหนูหรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. มีสิ่งอื่นที่ทำให้หนูคิดถึงเหตุการณ์นั้นอยู่เรื่อย ๆ หรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. หนูพยายามที่จะไม่คิดถึงเหตุการณ์นั้นหรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. หนูรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. หนูตื่นตัวและระแวดระวังโดยไม่มีความจำเป็นหรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. หนูมีปัญหาการนอนหรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Children and War Foundation, 1998

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50