บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

 

แบบประเมินตนเอง  พฤติกรรมสุขภาพจิตดี

นพ  พนม  เกตุมาน

คำแนะนำ ตอบคำถามทุกข้อ  รวมคะแนน  และแปลผลในตอนท้าย

 

เพศ............. อายุ  ..........ปี                  รหัสประจำตัว...............................

กรุณาตอบโดยทำเครื่องหมายในข้อต่อไปนี้ทุกข้อ   อย่างจริงใจที่สุด

0=ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     1=ไม่เห็นด้วย       2=เห็นด้วย     3=เห็นด้วยอย่างยิ่ง

 

 

 

0

1        

2        

3        

       1       ฉันมีสุขภาพจิตดี

 

 

 

 

2        ร่างกายฉันแข็งแรงดี

 

 

 

 

3        ฉันไม่มีโรคประจำตัว

 

 

 

 

4        ฉันออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 

 

 

 

5        ฉันมองโลกในแง่ดีได้เสมอ

 

 

 

 

6        ฉันเป็นคนอารมณ์ดี

 

 

 

 

7        ฉันมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย

 

 

 

 

8        ฉันมีอารมณ์ขันเสมอ

 

 

 

 

9        ฉันสามารถควบคุมความคิดได้ดี

 

 

 

 

10    ฉันมีสติ  รู้ตัวองว่ามีอารมณ์อย่างไรเสมอ

 

 

 

 

11    ฉันควบคุมอารมณ์วิตกกังวลของตนเองได้

 

 

 

 

12    ฉันสร้างแรงจูงใจให้ทำในสิ่งน่าเบื่อได้

 

 

 

 

13    เพื่อนชมฉันในการแก้ไขปัญหา

 

 

 

 

14    ฉันทำให้งานเครียดเป็นงานสนุกได้

 

 

 

 

15    ฉันเข้ากับคนได้ทุกประเภท

 

 

 

 

16    ฉันมีเวลาพักผ่อนเพียงพอ

 

 

 

 

17    เวลามีปัญหาฉันปรึกษาเพื่อน

 

 

 

 

18    ฉันมีเพื่อนสนิท

 

 

 

 

19    ฉันปรึกษาพ่อแม่เวลามีเรื่องทุกข์ใจ

 

 

 

 

20    ฉันปรึกษาอาจารย์เมื่อมีปัญหาการเรียน

 

 

 

 

21    ฉันพิจารณาตนเองอยู่เสมอ

 

 

 

 

22    ฉันภูมิใจในตนเอง

 

 

 

 

23    ฉันมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้คนอื่น

 

 

 

 

24    งานศิลปะทำให้ฉันเกิดความสุขใจ

 

 

 

 

25    ฉันกล้าเตือนเพื่อนเมื่อเขาทำผิด

 

 

 

 

26    ฉันยินดีเมื่อมีคนเตือนฉัน

 

 

 

 

27  ฉันสามารถเปิดเผยความทุกข์ใจกับกลุ่มเพื่อนได้เสมอ

 

 

 

 

28  ฉันจะบอกคนอื่นเวลาฉันต้องการอะไรได้อย่างนุ่มนวล

 

 

 

 

29    ฉันมีเพลงโปรดฟังแล้วคลายเครียด

 

 

 

 

30    ฉันจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้น่ารื่นรมย์เสมอ

 

 

 

 

31  ฉันปฏิบัติตัวอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมได้อย่างสบายใจ

 

 

 

 

32    ฉันรู้ตัวได้เร็วเมื่อเริ่มเครียด

 

 

 

 

33    ฉันให้อภัยคนอื่นได้เสมอ

 

 

 

 

34    ฉันมีงานอดิเรกยามว่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

35    ฉันเป็นคนปรับตัวเก่ง

 

 

 

 

 

รวมคะแนน................................

ประเมินตนเองอย่างไร

คะแนน  มากกว่า 70        คุณมีพฤติกรรมสุขภาพจิตดี

คะแนน  35 -  69           พฤติกรรมสุขภาพจิตปานกลาง   คุณควรพัฒนาพฤติกรรมบางข้อ  เพื่อให้สุขภาพจิตดีขึ้น

คะแนน  ต่ำกว่า  35        พฤติกรรมสุขภาพจิตมีความเสี่ยง   คุณควรแก้ไขพฤติกรรมหลายข้ออย่างยิ่ง

 

โอกาสพัฒนา

ย้อนกลับไปพิจารณาแต่ละข้อ  คุณมีวิธีการพัฒนา  หรือแก้ไขแต่ละข้อให้ดีขึ้นได้อย่างไร  อ่านเอกสารเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ  เพิ่มเติม

 

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50