บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

หอสมุดแห่งชาติ
กล่องข้อความ: หอสมุดแห่งชาติ

  คลินิคจิต-ประสาท

กล่องข้อความ:   คลินิคจิต-ประสาท
      ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่  "บริษัทคลินิคจิต-ประสาท"  บริษัทผู้ให้บริการทางจิตเวชเอกชน ดำเนินการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตเวชศาสตร์ของประเทศ  ให้การตรวจรักษาทางจิตเวช  ให้ความรู้ทางสุขภาพจิตแก่ประชาชน เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ และป้องกันปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวช

ปณิธานของเรา

"รักษาโรคจิตเวชทันสมัย  ใส่ใจสุขภาพจิต  สร้างชีวิตที่มีคุณภาพ"

ภารกิจของเรา

            1. ให้บริการทางจิตเวชที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

            2. ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาทางจิตเวช

            3.  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพ และสุขภาพจิตดี

(คลิกข้อความสีเหลืองเพื่อติดตามรายละเอียดตามการเชื่อมโยงหลายมิติ)

ข่าวสาร  สาระที่เกี่ยวกับบริการทางจิตเวชต่างๆ  ข้อมูลที่น่าสนใจ มุมนักศึกษาแพทย์  เรื่องเล่าดีๆ

ข้อมูลเบื้องต้น  รายละเอียดเกี่ยวกับค่ารักษาประเภทต่างๆ   และบริการ  ของบริษัทคลินิคจิต-ประสาท   ค่าบริการแยกตามประเภทการตรวจรักษา/คำแนะนำในการเตรียมผู้ป่วยมาพบแพทย์  /   คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน   /   การป้องกันป้ญหาทางจิตเวช  /  เอกสารทางวิชาการของคลินิคจิต-ประสาท

บริการ  บริการต่างๆที่ดำเนินการโดยบริษัทคลินิคจิต-ประสาท      การตรวจรักษาโรคทางจิตเวช   /   การให้คำปรึกษา  /  การประเมินทางจิตวิทยา / การจัดบรรยาย,อบรมเชิงปฏิบัติการ

 ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม  ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ และปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อย   เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาค้นคว้าทำรายงาน  และ  ประชาชนศึกษา  เป็นประโยชน์ในการป้องกันหรือช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา  

ประวัติของบริษัท    

ข้อมูลที่ติดต่อ คลินิคตั้งอยู่ ณ อาคารริมถนนสามเสน เลขที่ ๕๖๓  ด้านซ้ายมือของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  รถเมล์สาย 9,16,30,32,33,49,64,65  รถเมล์ปรับอากาศสาย ปอ.5, ปอ.6, ปอ.32, ปอ.49    ที่จอดรถ ตรงข้ามคลินิค  และในซอยวัดราชาธิวาส (ดูแผนที่ด้านล่าง)

 

 

 

 

 

 

 

เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์   และวันหยุด-วันนักขัตฤกษ์ เวลา 17.00-20.00 น.  เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.

ที่จอดรถ วัดราชาฯ

กล่องข้อความ: ที่จอดรถ วัดราชาฯ
โทรศัพท์  0-2243-2142  0-2668-9435  โทรสาร  0-2668-9435

 

ถนนสามเสน
กล่องข้อความ: ถนนสามเสน
คุณคือผู้ชมคนที่ 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

กล่องข้อความ: โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
563  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300

สี่แยกเทเวศร์

กล่องข้อความ: สี่แยกเทเวศร์
ที่จอดรถ
กล่องข้อความ: ที่จอดรถ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
: panom@psyclin.co.th

เว็บมาสเตอร์: นพ. พนม  เกตุมาน

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50