บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ "บริการบริษัทคลินิค-จิตประสาท"  ข้อมูลพื้นฐานของงานบริการ  ที่ดำเนินงานโดยบริษัทคลินิค-จิตประสาท 

ชื่อของบริการ 1  การตรวจรักษาโรคทางจิตเวช

บริการการตรวจรักษาทางจิตเวชต่างๆ ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท โรคกังวล โรคกลัว โรคอารมณ์ โรคอารมณ์ โรคซึมเศร้า  โรคเครียด  โรคสมองเสื่อม  โรคติดสารเสพติด  และปัญหาทางจิตใจพฤติกรรม  เช่น ปัญหาการเรียน  ปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น  ปัญหาบุคลิกภาพ  ปัญหาทางเพศ  ปัญหาชีวิตสมรสและครอบครัว  ปัญหาการนอน

ชื่อของบริการ 2  การให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา(counseling) ทั้งแบบรายบุคคล และกลุ่ม  ให้คำปรึกษาก่อนสมรส  ให้คำปรึกษาคู่สมรส ให้คำปรึกษาครอบครัว  ให้คำปรึกษาทางการเรียนและแนะแนวอาชีพ 

ชื่อของบริการ 3  การประเมินทางจิตวิทยา

บริการตรวจทดสอบทางจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา  การประเมินทางสติปัญญา  การประเมินความฉลาดทางอารมณ์  การทดสอบความถนัดทางการเรียน  การทดสอบบุคลิกภาพ  และการประเมินตนเอง ในด้านต่างๆเช่น ความเครียด  อารมณ์ซึมเศร้า

ชื่อของบริการ 4  การจัดบรรยาย,อบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดวิทยากรเพื่อการบรรยายทางวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตนเองและเพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกันในองค์กร  การอบรมครูอาจารย์ในเรื่องการให้คำปรึกษานักเรียน  การจัดการเรียนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางจิตเวชในโรงเรียน

ชื่อของบริการ 5  ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

รายละเอียดโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมต่างๆที่พบได้บ่อย เช่น โรคจิต  โรคประสาท  โรคกังวล  โรคกลัว  โรคอารมณ์ โรคอารมณ์ โรคซึมเศร้า  โรคเครียด  โรคสมองเสื่อม  โรคติดสารเสพติด  และปัญหาทางจิตใจพฤติกรรม  เช่น ปัญหาการเรียน  ปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น  ปัญหาบุคลิกภาพ  ปัญหาทางเพศ  ปัญหาชีวิตสมรสและครอบครัว  ปัญหาการนอน  สาเหตุของปัญหา อาการและอาการแสดง  การป้องกันและรักษา  และสถานที่ที่ให้บริการทางจิตเวชทั่วประเทศ

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50