บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ข้อมูลเบื้องต้น

เอกสารทางวิชาการของคลินิค-จิตประสาท

๑. โรคซึมเศร้า โดย นพ. พนม เกตุมาน  ราคา ๑๕ บาท

๒. คลายเครียด  โดย ศ. นพ. จำลอง ดิษยวณิช  ราคา  ๑๕ บาท

๓. เด็กดื้อ  โดย ศ. เกียรติคุณ พญ. วัณเพ็ณ บุญประกอบ  ราคา ๑๕ บาท

 

ข้อมูลเบื้องต้น

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50