บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

    ยินดีต้อนรับสู่ "ข่าวสารคลินิค-จิตประสาท"  รายละเอียดของข่าวสาร และโครงการต่างๆ  ติดตามใน

สาส์น  ฉบับที่1  ความปราถนาดีจากผู้บริหาร  ในการเปิดดำเนินการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งแรก วันที่ 20 กันยายน 2545  ต้อนรับวันเยาวชนแห่งชาติ 

สาส์น  ฉบับที่ 2  เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้และการบริการใหม่ๆทางจิตเวช    การพัฒนาของบริษัทคลินิค-จิตประสาท

สาส์น  ฉบับที่ 3  เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  การเรียนการสอนในยุคการปฎิรูปการศึกษาแห่งชาติ  สรรหาและคัดเลือกโดย บริษัทคลินิค-จิตประสาท

 
[สร้าง]พลโท นายแพทย์ อรุณ เชาวนาศรัย สมัครเป็นกรรมการแพทยสภา โปรดช่วยกันสนับสนุนครับ

ฉบับตีพิมพ์

รายงานสิ่งพิมพ์ล่าสุดบริษัทคลินิคจิตประสาท จำกัด

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50