บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

     ยินดีต้อนรับสู่ "ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทคลินิค-จิตประสาท"  ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช  และการป้องกันปัญหาทางจิตเวช 

(คลิกข้อความสีเหลืองเพื่อติดตามรายละเอียดตามการเชื่อมโยงหลายมิติ)

ข้อมูลเบื้องต้น 1

 ค่าบริการแยกตามประเภทการตรวจรักษา

ข้อมูลเบื้องต้น 2

คำแนะนำในการเตรียมผู้ป่วยมาพบแพทย์

ข้อมูลเบื้องต้น 3

คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

ข้อมูลเบื้องต้น 4

การป้องกันป้ญหาทางจิตเวช

ข้อมูลเบื้องต้น 5
  •         เอกสารทางวิชาการของคลินิค-จิตประสาท
  •  

    <ห้องรับแขก

      คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

       ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
       ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50