บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

 

    ประวัติของบริษัท

   บริษัทคลินิคจิตประสาท  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒  โดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตเวชศาสตร์หลายท่าน  เช่น   ศ. นพ. อรุณ  ภาคสุวรรณ์  พลโท นพ. อรุณ  เชาวนาศัย  นพ. สงัน  สุวรรณเลิศ  นพ. สมโภชน์  สุขวัฒนา ศ. นพ. สมพร  บุษราทิจ  ศ. พญ.  ภิรมย์  สุคนธาภิรมย์  ณ พัทลุง   นพ. ชูทิตย์  ปานปรีชา     พล.อ.ต. อมร  แสงสุพรรณ        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางจิตเวชในรูปแบบเอกชน  ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย 

   สถานที่ตั้งของคลินิคแห่งแรก  อยู่ที่  อาคารเลขที่  199/85-86  เชิงสะพานลอยสุทธิสาร  สามเสนใน พญาไท  กทม.  ต่อมาได้เปิดสาขาที่สองที่แพทยาศรม  เลขที่  663  ถนนพระราม  1   ปทุมวัน  กทม.  ปัจจุบันได้ย้ายมารวมอยู่ที่เดียวณ  อาคารเลขที่  563  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขต ดุสิต  กทม.   

 

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50